BIOLOGIA ROZRODU; BIOLOGIA KOMÓREK MACIERZYSTYCH

  • Biologia rozrodu i rozwoju zwierząt i człowieka.
  • Biologia ludzkich i zwierzęcych komórek macierzystych pochodzących z jamy ustnej.
  • Biologia komórek macierzystych pochodzących ze sznura pępowinowego (HUVECs, Galareta Whartona) oraz z tkanki tłuszczowej (ADSCs) u ludzi i zwierząt.
  • Komórki macierzyste pochodzące z mięśnia sercowego. u ludzi i zwierząt
  • Rusztowania 3D komórek macierzystych.
  • Bioinżynieria komórkowa i tkankowa, bankowanie komórek.

Dr hab. Bartosz Kempisty