Aktualności

Wykład otwarty „Epigenetics: coordinated gene regulation beyond the DNA sequence”

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty „Epigenetics: coordinated gene regulation beyond the DNA sequence”, który wygłosi PD Dr. Philipp Rathert (University of Stuttgart).

Termin:
21 listopada 2023 r. (wtorek), godz. 11:00

Miejsce:
Sala Różyckiego, Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6.

Wstęp wolny!


Prof. Philipp Rathert jest docentem oraz wykładowcą Instytutu Biochemii na Uniwersytecie w Stuttgarcie.

W 2007 roku ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Jacobsa w Bremen, a następnie związał swoje życie zawodowe ze stażami w firmach biotechnologicznych: Active Motif (Belgia) i Cellzome (Niemcy). Kolejno rozwinął swoje zainteresowania badawcze w Instytucie Patologii Molekularnej w Wiedniu, gdzie między innymi opublikował wyniki swoich prac w czasopiśmie „Nature”  opisując mechanizm zmian upakowania chromatyny odpowiedzialny za oporność na inhibitory BET w leczeniu ostrej białaczki szpikowej.

Od 2015 roku jest niezależnym pracownikiem badawczym na Uniwersytecie w Stuttgarcie, gdzie bada istotne dla choroby molekularne mechanizmy epigenetyczne. W szczególności w swoich badaniach koncentruje się na zrozumieniu zmian upakowania chromatyny w różnych typach nowotworów.

Jest dwukrotnym laureatem prestiżowego stypendium Marii Skłodowskiej- Curie, EU oraz beneficjentem grantów pochodzących z różnych instytucji dofinansowujących badania, takich jak: DFG, DLR, Wilhelm Sander Fooundation czy German Cancer Aid.

SONATA 17- wyniki konkursu

Dr Agnieszka Rawłuszko-Wieczorek znalazła się w gronie naukowców, którzy otrzymali finansowanie na realizacje badań w ramach konkursu SONATA 17, ogłoszonego przez NCN. Projekt pt. „Regulacja epigenetyczna odpowiedzi komórkowej zależnej od receptora estrogenowego beta w raku jelita grubego.” będzie realizowany w Zakładzie Histologii i Embriologii w latach 2022-2025. Składamy serdeczne gratulacje!

PRELUDIUM BIS- wyniki konkursu

Z radością informujemy, że dr hab. Joanna Budna-Tukan otrzymała finansowanie na realizację badań w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 2 Narodowego Centrum Nauki. Projekt pt. „Użyteczność „płynnej biopsji” w diagnostyce, stratyfikacji i monitorowaniu leczenia u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc” realizowany będzie w latach 2021 – 2025 w Zakładzie Histologii i Embriologii, stanowiąc podstawę doktoratu mgr inż. Karoliny Buszki.

Serdecznie gratulujemy!

Stypendium im. M. Bekkera dla dra hab. Witolda Szaflarskiego

Z satysfakcją informujemy, że dr hab. Witold Szaflarski uzyskał 12-miesięczne stypendium badawcze w ramach Programu im. Mieczysława Bekkera z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Dzięki uzyskanemu stypendium dr hab. Witold Szaflarski będzie prowadził badania strukturalne nad biosyntezą białka z wykorzystaniem mikroskopii cryo-EM w Uniwersytecie w Hamburgu pod kierunkiem prof. dr. Daniela Wilsona.

Informacje dotyczące Programu im. M. Bekkera:
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

Dodać należy, że przytoczone wyżej prace badawcze stanowią kontynuację działań, których oryginalne wyniki zostały właśnie opublikowane przez dra hab. Witolda Szaflarskiego w Nucleic Acid Research (Impact Factor dla tego czasopisma wynosi 16.971), a które dotyczą utrzymania struktury jąderka w czasie stresu wywołanego przez leki przeciwnowotworowe. Dzięki badaniom dra hab. Witolda Szaflarskiego i jego zespołu w Zakładzie Histologii i Embriologii utworzonego ze środków programu Sonata Bis Narodowego Centrum Nauki oraz współpracy z zespołem prof. dr. Shawna M. Lyonsa z Boston University w USA udało się wykazać, że pierwszy etap powstawania rybosomów w jąderku, czyli synteza 47S rRNA stanowi ochronę dla utrzymania struktury jąderka w czasie stresu, a cząsteczki 47S rRNA są przechowywane do czasu ustąpienia stresu, kiedy to ponownie uczestniczą w dojrzewaniu rybosomów. Badania te są bardzo istotne z punktu widzenia klinicznego, ponieważ otwierają nową drogę do projektowania takich leków przeciwnowotworowych, które będą przełamywać ochronę komórki nowotworowej na poziomie ochrony jąderka.

Link do publikacji:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34928368/

Gratulujemy i życzymy owocnego naukowo wyjazdu!

MINIATURA 5- wyniki konkursu

Z satysfakcją informujemy, że dr inż. Monika Świerczewska otrzymała finansowanie na realizację działania naukowego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Tytuł działania naukowego: Rola ścieżek sygnalizacyjnych macierzystych komórek nowotworowych Wnt/ßkatenina oraz Notch w rozwoju oporności na leki cytotoksyczne w raku jajnika
Kierownik projektu: dr inż. Monika Świerczewska
Rodzaj konkursu: MINIATURA 5
Nr projektu: 2021/05/X/NZ5/01150
Wartość projektu: 49 699,00 zł

Serdecznie gratulujemy!

MINIATURA 4- wyniki konkursu

Z satysfakcją informujemy, że dr hab. Joanna Budna-Tukan otrzymała finansowanie na realizację badań w ramach konkursu MINIATURA 4 Narodowego Centrum Nauki. Projekt pt. „Wartość diagnostyczna krążących komórek nowotworowych w czerniaku” realizowany będzie w Zakładzie Histologii i Embriologii w latach 2021 – 2022.

Serdecznie gratulujemy!

Laur Medyczny im. Wacława Mayzla dla lek. Rafała Sibiaka

Z satysfakcją informujemy, że lek. Rafał Sibiak, tegoroczny absolwent kierunku lekarskiego, aktualnie uczestnik Szkoły Doktorskiej pracujący w Zakładzie Histologii i Embriologii, decyzją Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk został uhonorowany wyróżnieniem „Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla”, za publikację pt. „Rola biochemicznych i molekularnych parametrów laboratoryjnych w ocenie wyrównania metabolicznego kobiet ciężarnych oraz analizie ryzyka powikłań położniczych”. Honorowe wyróżnienie przyznawane jest studentom pracującym naukowo.

Serdecznie gratulujemy!

Inauguracja XXIV Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Od wielu lat pracownicy Zakładu biorą czynny udział w działaniach popularyzujących naukę. I w tym roku nie mogło być inaczej ! Kierownik naszego Zakładu, a jednocześnie Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Michał Nowicki zainaugurował wraz przedstawicielami poznańskich uczelni XXIV edycję Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Wspólnie namalowany obraz trafi na aukcję w ramach WOŚP, a wspomnienia z tego wydarzenia pozostaną na długo ! Relacja z inauguracyjnego eventu dostępna jest na stronie https://festiwal.amu.edu.pl/.

Zakład Histologii i Embriologii jako pierwsza jednostka tego typu w Polsce, opublikowała na prowadzonym przez siebie kanale tematycznym „histologia poznań” w serwisie internetowym YouTube, filmy obrazujące strukturę mikroskopową tkanek i narządów.

W chwili obecnej możliwe jest obejrzenie aż 49  filmów prezentujących dokładną budowę histologiczną ww. struktur. Filmy nakręcono w jakości HD, a opisywaniu obserwowanych struktur swojego głosu użyczyła Krystyna Czubówna. Filmy te to doskonałe uzupełnienie materiałów dydaktycznych udostępnianych studentom wszystkich kierunków naszego Uniwersytetu. To również niepowtarzalna możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia nauczycieli przedmiotu w warunkach domowych.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLQrM_DJ-flPpo97nulSYNSS6CO8Mvrl