Strona główna

Informacje ogólne Zakład Histologii i Embriologii to unikalne miejsce na mapie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jednostka zajmuje się nauczaniem histologii, embriologii i cytofizjologii na 10 kierunkach polskojęzycznych oraz 2 kierunkach anglojęzycznych. Prowadzi wysokospecjalistyczne prace badawcze i badania naukowe z obszaru szeroko rozumianej biologii komórki, wykorzystując techniki biologii molekularnej oraz zaawansowane narzędzia i metody statystyczne. W portfolio Zakładu (tylko z ostatnich czterech lat) znajduje się ponad 137 publikacji o sumarycznym IF 503,165 oraz 12 projektów badawczych finansowanych z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Edukacji.
Zespół Młody i dynamiczny zespół (średnia wieku nie przekracza 45 lat) obejmuje m.in. 7 samodzielnych pracowników nauki oraz 18 osób ze stopniem naukowym doktora. W Zakładzie funkcjonuje osiem zespołów badawczych zajmujących się m.in. patogenezą chorób nowotworowych, endokrynologią eksperymentalną, biologią rozrodu czy też histofizjologią naczyń krwionośnych. Silną stroną jednostki jest dobre zaplecze aparaturowe umożliwiające prowadzenie hodowli komórkowych, wykonywanie analiz na poziomie DNA, RNA i białka, jak również precyzyjne dokumentowanie obrazu.
Projekty badawcze Zakład systematycznie pozyskuje fundusze z zewnętrznych źródeł na realizację projektów badawczych. Idea prowadzenia badań naukowych opiera się o analizę podłoża chorób cywilizacyjnych (w tym o charakterze naczyniowym, nowotworów, cukrzycy, zaburzeń o charakterze endokrynowym) w oparciu o badanie interakcji na poziomie molekularnym oraz wysokospecjalistyczną analizę obrazu (ultrastruktura, analiza tkanek w oparciu o mikroskopię świetlną i fluorescencyjną).
Dydaktyka Dydaktyka jest podstawową misją Zakładu. Opiera się o wykorzystanie mikroskopii wirtualnej (zeskanowane w technice wysokiej rozdzielczości preparaty mikroskopowe dostępne na stanowiskach komputerowych) połączonej z przekazywaniem informacji o funkcjonowaniu komórek i tkanek w warunkach zdrowia i choroby. Podstawową ideą nauczania jest mutidyscyplinarność, interaktywność oraz pełnienie roli przewodnika we wszechobecnym chaosie informacyjnym.
 Historia Zakład funkcjonuje w strukturach Uniwersytetu od 1920 roku. Początkowo był jednostką organizacyjną Uniwersytetu Poznańskiego, a funkcję pierwszego kierownika sprawowała prof. Helena Gajewska (lata 1920 – 1923). Kolejnym kierownikiem był prof. Tadeusz Kurkiewicz (lata 1923 – 1939 oraz 1945 – 1959) – pełniący również w latach 1950 – 1952 funkcję pierwszego Rektora Akademii Medycznej w Poznaniu. Lata 1959 – 1973 to okres sprawowania funkcji kierownika Zakładu przez prof. Kazimierza Miętkiewskiego. Osobą, która najdłużej sprawowała funkcję kierownika jednostki był prof. Andrzej Łukaszyk (lata 1973 – 2006). Jego następcą został prof. Maciej Zabel (2006 – 2017) – również pierwszy przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki. Aktualnie, po zmianach organizacyjnych, Zakład Histologii i Embriologii jest częścią Instytutu Biostrukturalnych Podstaw Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a funkcję kierownika Zakładu sprawuje  prof. Michał Nowicki.