Kontakt

Zakład Histologii i Embriologii

adres: ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań

telefon: 61 854 64 55 sekretariat

e-mail: histologia@ump.edu.pl