OPORNOŚĆ NA LEKI CYTOTOKSYCZNE

OPORNOŚĆ NA LEKI CYTOTOKSYCZNE

Badania dotyczą szeroko pojętej oporności nowotworów na leki cytotoksyczne w modelu raka jajnika.

Szczegółowe kierunki badań:

Oporność na leki cytotoksyczne związana z ekspresją transporterów błonowych takich jak ABC i SLC. Oporność krzyżowa na leki cytostatyki.

  • Oporność na leki cytotoksyczne związana z ekspresją białek macierzy zewnątrzkomórkowej, w szczególności kolagenów.
  • Rola nowych genów (białek) wyselekcjonowanych na podstawie mikromacierzy RNA (Affimetrix) w rozwoju oporności na leki cytotoksyczne
  • Rola nowotworowych komórek macierzystych w rozwoju oporności na leki cytotoksyczne.
  • Badanie wpływu substancji pochodzenia roślinnego na przełamywanie oporności wielolekowej.
  • Zastosowanie trójwymiarowego modelu hodowli komórek w badaniu wyżej wymienionych mechanizmów oporności.

Dr hab. Radosław Januchowski

Dr hab. Karolina Sterzyńska