????

  • Procesy molekularne regulujące biosyntezę białek w komórce.
  • Mechanizmy oporności wielolekowej (MDR) w raku.
  • Granulki stresu. Rola w mechanizmach obronnych po ekspozycji komórek na leki przeciwnowotworowe.
  • Analiza szlaków molekularnych z udziałem granulek stresu w kierunku ich znaczenia przy projektowaniu nowych, bardziej skutecznych leków przeciwnowotworowych.

Dr hab. Witold Szaflarski