PATOGENEZA NACZYŃ KRWIONOŚNYCH

Histofizjologia naczyń krwionośnych, podłoże molekularne miażdżycy oraz poszukiwanie nowych markerów o charakterze prognostycznym w nowotworach wieku rozwojowego. Ww. prace badawcze są w pierwszym rzędzie zorientowane na utylitarność – możliwość wykorzystania ich wyników w praktyce klinicznej.

Szczegółowe kierunki badań:

  • ocena integralności funkcjonalnej, morfologicznej i regeneracyjnej komórek śródbłonka
  • ocena kondycji morfologiczno-funkcjonalnej naczyń krwionośnych
  • definiowanie czynników prognostycznych drożności naczyń krwionośnych wykorzystywanych jako przeszczepy w zabiegach pomostowania aortalno-wieńcowego
  • analiza budowy ultrastrukturalnej komórek (in situ i in vitro)

Prof. dr hab. Michał Nowicki

Dr hab. Agnieszka Malińska