ENDOKRYNOLOGIA MOLEKULARNA

Biologia molekularna ze szczególnym uwzględnieniem endokrynologii doświadczalnej.

Zastosowanie metod bioinformatycznych w endokrynologii doświadczalnej.

Szczegółowe kierunki badań:

  • rola peptydów regulujących homeostazę energetyczną organizmu w regulacji czynności gruczołów dokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem kory nadnercza oraz osi HPA,
  • wzajemne interakcje pomiędzy korą a rdzeniem nadnerczy
  • mechanizmy bezpośredniego działania neuropeptydów na komórki kory nadnerczy
  • mechanizmy regulacji ekspresji genów, sygnalizacja wewnątrzkomórkowa

Prof. dr hab. Marcin Ruciński