Pracownia hodowli komórkowych

Pracownia dysponuje niezbędną aparaturą do prowadzenia hodowli komórkowych w warunkach jałowych. Jest wyposażona w trzy inkubatory CO2 (np. Forma™ Steri-Cycle™ CO2, Thermo Scientific), trzy sterylizowane komory z laminarnym przepływem powietrza oraz dwie zamrażarki niskotemperaturowe. W pracowni wykonywane są procedury zakładania, prowadzenia pierwotnych hodowli komórek ludzkich oraz zwierzęcych (nadnercza szczura, śluzówka policzka oraz komórki ziarniste świni). Wyprowadzane są tu również linie komórkowe oporne na cytostatyki, które stanowią podstawę do dalszych badań molekularnych. W pracowni są także hodowane ustalone linie komórkowe pochodzenia nowotworowego, które stanowią doskonały model do badań wpływu cytostatyków, bioaktywnych peptydów, białek na stopień proliferacji i migracji. W tym celu pracownia wyposażona jest w xCELLigence® Real-Time Cell Analysis (RTCA) – urządzenie do pomiaru proliferacji oraz migracji hodowanych komórek w czasie trwania hodowli. Urządzenie to służy do nieinwazyjnego monitorowania stanu komórek, w tym ich liczby, kształtu oraz stopnia migracji. Pomiar mierzonych parametrów zachodzi w 15 minutowych odstępach w czasie trwania hodowli. Pracownia dysponuje także mikroskopem odwróconym: Leica DMi1, licznikiem komórek: countess II FL (Thermo Scientific), cytospinem: Cytospin 4 (Thermo Scientific) oraz cytometrem przepływowym Muse (Milipore).