Pracownia histologiczna

Pracownia histologiczna dysponuje nowoczesnym sprzętem służącym do wykonania preparatów histologicznych, otrzymywanych z prawidłowych oraz patologicznie zmienionych narządów. Pracownia zaopatrzona jest w trójmodułową stację służącą do zatapiania w parafinie wcześniej utrwalonych narządów, tkanek lub zawiesin komórkowych. Trzy niezależne moduły: dyspenser parafiny DP 500, moduł grzewczy UT200 oraz płyta chłodząca PF100 (BioOptica) pozwalają na szybkie i precyzyjne przeprowadzenie procedury zatapiania. Zautomatyzowany mikrotom obrotowy Leica RM2255 gwarantuje uzyskanie wysokiej jakości skrawków histologicznych, które za pośrednictwem specjalistycznej łaźni wodnej HistoBath są nanoszone na szkiełka mikroskopowe. Pracownia posiada także w pełni zautomatyzowaną platformę BenchMark XT (Roche) do wykonywania, między innymi, reakcji immunohistochemicznych. Urządzenie to pozwala na wykonanie jednoczesnej reakcji do 60 szkiełek mikroskopowych z naniesionymi preparatami w czasie 8 godzin pracy urządzenia. Platforma BenchMark XT jest skierowana także do specjalistów w dziedzinie diagnostyki nowotworów, którzy są zainteresowani automatyzacją i poszerzeniem zakresu badań o IHC, ISH oraz FITC. Kolejnym zaawansowanym urządzeniem będącym na wyposażeniu pracowni jest barwiarka Leica Autostainer XL. Urządzenie to jest przeznaczone do wykonywania rutynowych barwień preparatów lub próbek cytologicznych nałożonych na szkiełka mikroskopowe. Urządzenie to zapewnia powtarzalne, spójne, wysokiej jakości barwienie oraz znacznie zwiększa wydajność pracy. Ponadto w połączeniu z urządzeniem do zamykania preparatów histologicznych – Leica CV5030 tworzy w pełni zautomatyzowaną stacje roboczą, której rezultatem jest wybarwiony oraz prawidłowo zamknięty preparat histologiczny.