Archiwa tagu: Badania

????

Procesy molekularne regulujące biosyntezę białek w komórce. Mechanizmy oporności wielolekowej (MDR) w raku. Granulki stresu. Rola w mechanizmach obronnych po ekspozycji komórek na leki przeciwnowotworowe. Analiza szlaków molekularnych z udziałem granulek stresu w kierunku ich znaczenia przy projektowaniu nowych, bardziej skutecznych leków przeciwnowotworowych. Dr hab. Witold Szaflarski

BIOLOGIA ROZRODU; BIOLOGIA KOMÓREK MACIERZYSTYCH

Biologia rozrodu i rozwoju zwierząt i człowieka. Biologia ludzkich i zwierzęcych komórek macierzystych pochodzących z jamy ustnej. Biologia komórek macierzystych pochodzących ze sznura pępowinowego (HUVECs, Galareta Whartona) oraz z tkanki tłuszczowej (ADSCs) u ludzi i zwierząt. Komórki macierzyste pochodzące z mięśnia sercowego. u ludzi i zwierząt Rusztowania 3D komórek macierzystych. Bioinżynieria komórkowa i tkankowa, bankowanie… Czytaj dalej »

OPORNOŚĆ NA LEKI CYTOTOKSYCZNE

OPORNOŚĆ NA LEKI CYTOTOKSYCZNE Badania dotyczą szeroko pojętej oporności nowotworów na leki cytotoksyczne w modelu raka jajnika. Szczegółowe kierunki badań: Oporność na leki cytotoksyczne związana z ekspresją transporterów błonowych takich jak ABC i SLC. Oporność krzyżowa na leki cytostatyki. Oporność na leki cytotoksyczne związana z ekspresją białek macierzy zewnątrzkomórkowej, w szczególności kolagenów. Rola nowych genów… Czytaj dalej »

ALDONA

medycyna, biologia medyczna, histopatologia, immunocytochemia, hybrydocytochemia, morfometryczna analiza reakcji histo-, immuno- i hybrydocytochemicznych

PATOGENEZA NACZYŃ KRWIONOŚNYCH

Histofizjologia naczyń krwionośnych, podłoże molekularne miażdżycy oraz poszukiwanie nowych markerów o charakterze prognostycznym w nowotworach wieku rozwojowego. Ww. prace badawcze są w pierwszym rzędzie zorientowane na utylitarność – możliwość wykorzystania ich wyników w praktyce klinicznej. Szczegółowe kierunki badań: ocena integralności funkcjonalnej, morfologicznej i regeneracyjnej komórek śródbłonka ocena kondycji morfologiczno-funkcjonalnej naczyń krwionośnych definiowanie czynników prognostycznych drożności… Czytaj dalej »

ENDOKRYNOLOGIA MOLEKULARNA

Biologia molekularna ze szczególnym uwzględnieniem endokrynologii doświadczalnej. Zastosowanie metod bioinformatycznych w endokrynologii doświadczalnej. Szczegółowe kierunki badań: rola peptydów regulujących homeostazę energetyczną organizmu w regulacji czynności gruczołów dokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem kory nadnercza oraz osi HPA, wzajemne interakcje pomiędzy korą a rdzeniem nadnerczy mechanizmy bezpośredniego działania neuropeptydów na komórki kory nadnerczy mechanizmy regulacji ekspresji genów, sygnalizacja… Czytaj dalej »